Sorteer op

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden vermeld. Deze zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, stuur dan een e-mail naar info@19toen.nl

1.Algemeen
De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Als u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van 19Toen. Op alle overeenkomsten, gesloten met 19Toen, is Nederlands recht van toepassing.


2.Prijs
Alle prijzen zijn in euro´s vermeld, inclusief 21% BTW, excl.verzendkosten.

3.Betalen
Na uw bestelling ontvangt u per omgaande een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag vermeld, inclusief verzendkosten. 
De betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn: vooraf via overschrijving, via Ideal of contante betaling.  

4.Verzenden 
Voor alle bestellingen worden, binnen Nederland, verzendkosten in rekening gebracht. Voor de klanten buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land waar het pakket naar toe moet worden verstuurd. 

Na ontvangst van betaling wordt het pakket, indien de artikelen op voorraad zijn, binnen 2 werkdagen door PostNL verzonden naar het door u opgegeven adres. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u meegedeeld worden. Dit geldt ook voor artikelen die niet meer leverbaar zijn.

5. Herroepingsrecht (de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand)

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, ontbinden. 19Toen mag  de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen of als de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. 19Toen mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.


3. Het herroepingsrecht geldt niet voor: sale artikelen, aanbiedingen en op maat gemaakte artikelen.


4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.


5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ons bedrijf. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat, verpakking en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


8. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. In bijzondere situaties hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

5.1 Zichttermijn

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan bij 1. besproken is.


3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij deze niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

5.2 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als 19Toen de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, sturen wij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.


2. 19Toen vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. 19Toen mag wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


3. 19Toen gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 19Toen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Download hier het herroepingsformulier.

HERROEPINGSFORMULIER
                   
6.Aansprakelijkheid
19Toen is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden arikelen. 

7.Wijzigingsrecht
19Toen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

8.Geschillencommissie
Alle webwinkels zijn verplicht te verwijzen naar het Europese ODR platform. U kunt als consument een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van 19Toen.

 

© 2009 - 2024 www.19toen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel